GothCon XLVII

Twilight Imperium

”Det är en enkel operation. In, ut och så lite pang-pang på vägen. Sukony Vlex försökte övertyga sina underofficerare på Mentakkryssaren Bounty att rymdstationen Sumerian var ett lätt byte för lite extra krediter. Som kommendörkapten i koalitionen förväntades man alltid dra in sin lön själv, vilket uppmuntrade kreativitet. Tyvärr var det också så att varje medborgare hade en skepsis till auktoriteter och den befälhavare som drev sin besättning för hårt riskerade att degraderas till diskare eller hamna i luftslussen. Okej, sa de andra och skeppet fällde ut antimateria-kanonerna. Knappt hade de gjort det förrän ett sus gick genom bryggan. Var i h-vete kom det där flaggskeppet ifrån?!?”


Kom och spela Twilight Imperium 4th ed med Prophecy of Kings och senaste Codex! Vi spelar med husregeln: inga bilaterala Support for the Throne, dvs man får inte byta Support for the Throne med varandra. Detta ger mer dynamiska allianser och kreativt spel. Anmälan sker bara genom GothCons hemsida. Upp till åtta spelare. Halvbalanserad karta görs i förväg

Pass

lör 15:00 - sön 15:00

Logga in för att spara favoriter

Individuell anmälning

Arrangörer